ASTM A106 و A53

  • خرید ASTM A106 و A53,ASTM A106 و A53 قیمت,ASTM A106 و A53 مارک های,ASTM A106 و A53 سازنده,ASTM A106 و A53 نقل قول,ASTM A106 و A53 شرکت,
  • خرید ASTM A106 و A53,ASTM A106 و A53 قیمت,ASTM A106 و A53 مارک های,ASTM A106 و A53 سازنده,ASTM A106 و A53 نقل قول,ASTM A106 و A53 شرکت,
  • خرید ASTM A106 و A53,ASTM A106 و A53 قیمت,ASTM A106 و A53 مارک های,ASTM A106 و A53 سازنده,ASTM A106 و A53 نقل قول,ASTM A106 و A53 شرکت,
  • خرید ASTM A106 و A53,ASTM A106 و A53 قیمت,ASTM A106 و A53 مارک های,ASTM A106 و A53 سازنده,ASTM A106 و A53 نقل قول,ASTM A106 و A53 شرکت,
ASTM A106 و A53
  • BEILAI

ASTM A106/A106M: مشخصات استاندارد برای لوله فولادی کربن بدون درز برای خدمات با دمای بالا
کاربرد: تحویل نفت، گاز و آب؛ تولید کننده پالایشگاه، بویلر و تجهیزات مکانیکی؛ ساخت سازه؛ حفاری، کشتی سازی و غیره

ASTM A53/A53M: مشخصات استاندارد برای لوله، فولاد، مشکی و غوطه ور داغ، روکش روی، جوش داده شده و بدون درز
کاربرد: تحویل نفت، گاز و آب؛ تولید کننده پالایشگاه، بویلر و تجهیزات مکانیکی؛ ساخت سازه؛ حفاری، کشتی سازی و غیره

ASTM A106 الزامات شیمیایی

مقطع تحصیلی

ترکیب بندی، ٪

سی 

      حداکثر

منگنز

پ 

         حداکثر

اس 

      حداکثر

و 

        دقیقه

کر 

        حداکثر

مو 

          حداکثر

دیگران

آ

0.25

0.27-0.93

0.035

0.035

0.1

0.4

0.15

...

ب

0.3

0.29-1.06

0.035

0.035

0.1

0.4

0.15

...

سی

0.35

0.29-1.06

0.035

0.035

0.1

0.4

0.15

...

 

ویژگی های مکانیکی

مقطع تحصیلی


آ

ب

سی

استحکام کششی، حداقل:
ksi

48

60

70

Mpa

330

415

485

قدرت تسلیم، حداقل:
ksi

30

35

40

MPa

205

240

275

الزامات افزایش طول: طبق استاندارد

محدوده ابعاد موجود

OD (میلی متر/اینچ)

ضخامت دیوار (SCH)

10

20

30

STD

40

60

XS

80

100

120

140

160

XXS

21.3 (1/2 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

26.7 (3/4 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

33.4 (1 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

42.2 (1 1/4 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

48.3 (1 1/2 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

60.3 (2 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

73 (2 1/2 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

88.9 (3 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

101.6 (3 1/2 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ


114.3 (4 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ


Δ


Δ

Δ

141.3 (5 اینچ)

Δ
Δ


Δ

Δ


Δ


Δ

Δ

168.3 (6 اینچ)

Δ
Δ

Δ

Δ

Δ


Δ


Δ

Δ

219.1 (8 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

273 (10 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

323.8 (12 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

355.6 (14 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


406.4 (16 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


457 (18 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


508 (20 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


559 (22 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ


Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


610 (24 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


660 (26 اینچ)

Δ

Δ

Δ711 (28 اینچ)

Δ

Δ

Δ

ΔΔ762 (30 اینچ)

Δ

Δ

Δ

ΔΔ813 (32 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


Δ864 (34 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


Δ914 (36 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


ΔASTM A53 الزامات شیمیایی

تایپ کنید

مقطع تحصیلی

ترکیب بندی ٪

سی

منگنز

پ

اس

کر

مو

دیگران

اس

آ

0.25 

0.95 

0.05

0.045

0.4

0.15

...

ب

0.30 

1.20 

0.05

0.045

0.4

0.15

...

و

آ

0.25 

0.95 

0.05

0.045

0.4

0.15

...

ب

0.30 

1.20 

0.05

0.045

0.4

0.15

...

اف

آ

0.30 

1.20 

0.05

0.045

0.4

0.15

...

 

ویژگی های مکانیکی

مقطع تحصیلی


آ

ب

استحکام کششی، حداقل:ksi

48

60

Mpa

330

415

قدرت تسلیم، حداقل:ksi

30

35

MPa

205

240

الزامات افزایش طول: طبق استاندارد

محدوده ابعاد موجود

OD (میلی متر/اینچ)

ضخامت دیوار (SCH)

10

20

30

STD

40

60

XS

80

100

120

140

160

XXS

21.3 (1/2 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

26.7 (3/4 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

33.4 (1 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

42.2 (1 1/4 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

48.3 (1 1/2 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

60.3 (2 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

73 (2 1/2 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

88.9 (3 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ
Δ

Δ

101.6 (3 1/2 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ


114.3 (4 اینچ)

Δ


Δ

Δ

Δ


Δ

Δ


Δ


Δ

Δ

141.3 (5 اینچ)

Δ
Δ


Δ

Δ


Δ


Δ

Δ

168.3 (6 اینچ)

Δ
Δ

Δ

Δ

Δ


Δ


Δ

Δ

219.1 (8 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

273 (10 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

323.8 (12 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

355.6 (14 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


406.4 (16 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


457 (18 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


508 (20 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


559 (22 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ


Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


610 (24 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


660 (26 اینچ)

Δ

Δ

Δ711 (28 اینچ)

Δ

Δ

Δ

ΔΔ762 (30 اینچ)

Δ

Δ

Δ

ΔΔ813 (32 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


Δ864 (34 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


Δ914 (36 اینچ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ


Δ*اگر گریدها و اندازه فولاد مورد نظر شما در بالا ذکر نشده است، لطفاً برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.


برچسب محصولات:
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی

close left right