گواهی ما:

گواهی ما:

گواهی ما:

1. ISO 45001: 2018

2. ISO 9001: 2015

3. ISO 14001: 2015

4. API 5CT

5. API 5L

6. PED

7. مجوز تولید تجهیزات ویژه جمهوری خلق چین

8. گواهی TUV شمال

111.jpeg

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی