پوشش

  • لوله و پوشش مقاوم در برابر خوردگی CO2

    II. لوله و پوشش مقاوم در برابر خوردگی CO2 استانداردهای قابل اجرا و الزامات فنی مشخصات API SPEC 5CT برای پوشش و لوله ANSI/NACE TM0177 آزمایش آزمایشگاهی فلزات برای مقاومت در برابر ترک خوردگی استرس سولفیدی و ترک خوردگی تنشی در محیط H2S. ISO 15156 صنایع نفت و گاز طبیعی - مواد برای استفاده در محیط های حاوی H2S در تولید نفت و گاز. ISO 13680 لوله های بدون درز مقاوم در برابر خوردگی صنایع نفت و گاز طبیعی برای استفاده به عنوان پوشش، لوله و کوپلینگ شرایط تحویل فنی ویرایش سوم.

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی